Szkoła

Stołówka Szkolna

WPŁATY ZA WYŻYWIENIE U INTENDENT SZKOŁY - GABINET 6A (KOŁO BIBLIOTEKI)
W GODZINACH 06:00 - 13:00

- oddziały wychowania przedszkolnego 10zł / dzień 
-  klasy I - III  obiad 3zł / dzień