Oddziały Przedszkolne

Oddziały przedszkolne (wszystkie grupy 3 - 6lat)
pracują od poniedziałku do piątku 06:00 - 17:00.