Szkoła

Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły
Liliana Król

Wice - dyrektor szkoły
Elżbieta Pijor

Oa - zerówka
Patrycja Mielewczyk
Joanna Żelazek

Ob 
Alesandra Tomeczkowska
Małgorzata Willma - Burzyńska

Oc
Agnieszka Dybciak
Eugenia Wicka

Od
Alicja Lewandowska
Jagoda Brylowska

Ia
Katarzyna Leszczak

Ib
Alicja Prec

IIa
Bożena Leszczak

IIb
Dagmara Wittbrodt

IIIa
Ewa Kreft

Język kaszubski
Magdalena Prena

Język polski
Justyna Susdorf – Grabowska

Język angielski
Monika Hildebrandt
Katarzyna Matysek

Język niemiecki
Małgorzata Plewińska

Język francuski
Małgorzata Willma - Burzyńska

Język rosyjski
Małgorzata Plewińska

Matematyka
Iwona Gniewkowska
Iwona Jamróz – Krzysztof
Joanna Smorkowska

Historia
Dawid Kasprzyk - zastępstwo Jolanta Kurszewska

Fizyka
Kornelia Nowicka - Bielecka

Biologia
Małgorzata Arendt

Chemia / Doradztwo zawodowe
Joanna Kudlicka

Geografia
Alicja Kozłowska

Informatyka
Adrian Markowski

WOS
Dawid Kasprzyk - zastępstwo Jolanta Kurszewska

Plastyka
Iwona Skrzoska – Dziewiałtowicz

Muzyka
Kamila Helak

Technika
Elżbieta Pijor

Religia
Joanna Loch
Elżbieta Pijor

Turystyka
Danuta Sosnowska

Wychowanie Fizyczne
Maciej Cieślik
Beata Nowak
Krzysztof Juszczyk
Anna Krawczak

Nauczyciele wspomagający
Adam Babiński
Anna Chwałek
Monika Grzendzicka
Krzysztof Ginejt
Anna Korcz
Ewelina Jodelis
Wojciech Sztuczkiewicz
Grażyna Woźniakowska
Małgorzata Plewińska

Specjaliści
Logopeda – Alicja Went
Pedagog – Aleksandra Zaborowska
Psycholog – Małgorzata Buczma - Piaseczna
Biblioteka – Jolanta Eisner
Świetlica – Alicja Hafftka, Tomasz Kowalski, Beata Nowak, Agnieszka Dybciak, Eugenia Wicka
Terapia pedagogiczna – Agnieszka Dybciak, Ewa Kreft
Socjoterapia - Anna Okrój, Ewelina Jodelis. 

Edukacja pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego
Damian Szreder

Taniec
Alicja Went

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej
Przemysław Pek