Programowanie

Każdy kolejny rok cechuje się szybkim rozwojem techniki komputerowej i nowymi zastosowaniami komputerów. Duży nacisk na rynku pracy stawia się na umiejętności programowania. Uczniowie zaznajomieni z językami programowania o wiele lepiej poradzą sobie w życiu. To z kolei stwarza sytuację, w której umiejętność posługiwania się technologią informatyczną, nawet w podstawowym zakresie, staje się nie tyle luksusem, ale niezbędną koniecznością.

Ucząc się programowania uczniowie nabywają umiejętności rozwoju myślenia abstrakcyjnego, przyczynowo -skutkowego, rozszerzają zainteresowania poznawcze, logicznego i uporządkowanego myślenia oraz umiejętność planowania. Warto więc poświęcić trochę czasu na przeprowadzenie zajęć, które będą rozwijały kluczowe umiejętności. Będzie to, w perspektywie czasu, bardzo opłacalne, gdyż zauważy się u uczniów szybsze kształtowanie pojęć. Poprawi się również ich zdolność do zapamiętywania informacji, rozumienia ich i wykorzystywania w praktyce.

W trosce o rozwój naszych uczniów wprowadziliśmy w roku szkolnym 2016/19 innowacyjne programy nauczania pt.: „Program Informatyka w Gimnazjum „programowanie dla każdego” oraz „Program Informatyka z elementami przedsiębiorczości”

Innowacją zostaną objęci wszyscy uczniowie w ramach zajęć obowiązkowych oraz chętni w ramach zajęć dodatkowych. Plany pracy zajęć obowiązkowych zmodyfikowaliśmy i rozszerzyliśmy o naukę programowania. Będziemy uczyć programowania w języku, Scratch, Baltie, a na zajęciach dodatkowych: w języku Python, Turbo Pascal i C++.

 

Sprawozdanie z realizacji z wprowadzenia innowacji informatycznych prowadzonych

w okresie  od IX 2016 do VI 2017 r.

w  Gimnazjum nr 4 w Rumi

W trosce o rozwój naszych uczniów wprowadziliśmy w roku szkolnym 2016/17 innowacyjne programy nauczania pt.: „Program Informatyka w Gimnazjum „programowanie dla każdego”, „Program Informatyka z elementami przedsiębiorczości” oraz dwa niepłatne koła informatyczne.

Innowacją zostali objęci wszyscy uczniowie w ramach zajęć obowiązkowych oraz chętni - w ramach zajęć dodatkowych. Plany pracy zajęć obowiązkowych zostały zmodyfikowane i rozszerzony o naukę programowania. Pracowaliśmy w językach programowania tj.: Scratch, Baltie, Logo Komeniusz, Turbo Pascal.

Uczniowie wykazywali się nabytymi umiejętnościami z różnych dziedzin informatyki (edytor tekstowy, edytor graficzny, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, tworzenie stron WWW, programowaniem, pisaniem gier).

Programy sprzyjały rozwojowi uczniów, kształtowały ich umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków, rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki. Co ujawniło zainteresowania i kształtowało uzdolnienia młodzieży w dziedzinie informatyki i matematyki.

Opis wykonania zadań i uzyskane efekty:

            Uczniowie w okresie kształcenia informatycznego nabyli umiejętności:

-        wybierania i łączenia różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia;

-        rozwiązywania typowych problemów przez stosowanie poznanych metod algorytmicznych;

-        rozumienia i stosowania norm prawnych dotyczących ochrony danych i używanych programów;

-        umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do rekreacji i relaksu;

-        dostrzegania korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów;

-        planowania i organizacji własnej pracy;

-        porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia;

-        efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

-        rozwiązywania problemów w sposób twórczy;

-        odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

-        poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną.

 

Uwagi i spostrzeżenia:

Uczniowie klas III deklarują podjęcie dalszej nauki związaną z informatyką. Brali udział w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym. Naszym sukcesem było zorganizowanie na rajdzie „ Akademia Jedi” punktu „Warsztat nowych technologii”

 

Uczestnicy rajdu – uczniowie rumskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - mogli zmierzyć się z programowaniem robota. Ich zadaniem było wykorzystanie poznanej wiedzy do zaprogramowania trasy przejścia robota od startu do warsztatu, pokonując napotkanie przeszkody. Musiał użyć światła i uruchomić muzykę. Kolejnym elementem było obejrzenie prezentacji multimedialnej pt: „Roboty w filmie Gwiezdne Wojny” i przetestowanie gier różnego typu napisanych przez naszych uczniów m.in. „Szkoła Star Wark”.

  111 097094105

Został wyłoniony najlepszy programista Gimnazjum nr 4 Patryk Chatys z klasy IIIb. Na szczególne wyróżnienie zasługują, za kreatywne myślenie i zaangażowanie: Rozalia Pijor z klasy IIc, Zuzanna Moskal z klasy IIb, Julia Leszczyńska, Oliwia Budzisz, Oliwia Tomkiewicz i Laura Urbaniak-Dzienisz i uczennice z klasy Ib.

Nauczyciel informatyki

Elżbieta Ambo

Kalendarz wydarzeń

sierpień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Karola Wojtyły

 

    ul. Batorego 29
    84-230 Rumia
    tel. (058)6710140

 

e-mail szkoły:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

e-mail witryny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

filmy

chi

My na mapie

mapa