Dla uczniów

Liga Ochrony Przyrody

Prowadząca:Małgorzata Arendt    Członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody każdego roku biorą udział w akcji "Sprzątania Świata" oraz w "Rajdzie Ścieżkami TPK".
Ponadto uczestniczymy w wielu konkursach o tematyce biologiczno-ekologicznej (plastycznych, literackich, fotograficznych i konkursach wiedzy). W lutym przekazaliśmy kilkanaście prac uczniów na konkursy organizowane w ramach "Spotkań Ekologicznych", w Redzie (ich rozstrzygnięcie odbędzie się 27 marca). W ramach tej imprezy odbędzie się finał konkursu wiedzy z ekologii i ochrony środowiska. Już od kilku miesięcy trzech uczniów przygotowuje się do niego.
W okresie zimy wykonaliśmy karmniki i dokarmialiśmy ptaki.
Od wielu lat prowadzimy segregację odpadów oraz zbiórkę baterii w naszej placówce a także zbieramy nakrętki dla fundacji opiekującej się dziećmi niepełnosprawnymi.
Dużo uwagi poświęcamy badaniu wpływu człowieka na środowisko. Sprawdzamy poziom zanieczyszczenia atmosfery, określamy klasy czystości wody w Zagórskiej Strudze oraz poszukujemy i inwentaryzujemy dzikie wysypiska śmieci.
Ponadto w czasie zajęć terenowych doskonalimy umiejętności rozpoznawania żyjących w naszej okolicy gatunków zwierząt i napotykanych roślin, zaś jesienią zbieramy grzyby.
Poza tym wykonujemy gazetki okolicznościowe.
Zawsze od wiosny do jesieni dbamy o skalniak szkolny (pielimy, sadzimy oraz podlewamy rośliny).