Dla uczniów

Koła szkolne

Koło plastyczno - fotograficzne – ruchowe  -
Koło pomocy przedmedycznej – 
Koło turystyczne – 
Zajęcia sportowe na pływalni – basen – 
Zajęcia sportowe. Biegi na orientację – 
Piłka nożna – 
Gry zespołowe – 
Odyseja umysłu -
Socjoterapia – 
Koło informatyczne – 
Koło języka angielskiego –
Koło dziennikarskie - 
Chór szkolny – 
Koło języka niemieckiego –
Koło biologiczno – ekologiczne –