zebrania z rodzicami

 
Szanowni Rodzice/ Opiekunowie Prawni
11 września 2019r. zapraszamy na pierwsze zebrania:
godzina 16:00 - klasy I - III
godzina 17:00 - oddziały wychowania przedszkolnego
godzina 18:00 - klasy IV - VIII

Przydział sal:                  
s.4 - klasa 1a                                         s.10 - klasa 4
s.7 - klasa 1b                                         s.11 - klasa 5
s.3 - klasa 2a                                        s. 7 - klasa 6
s.2 - klasa 2a                                        s. 9 - klasa 7
s. 8 - klasa 3a                                       s. 2 - klasa 8