sprzątanie świata

Plan pracy na piątek 20.09.19r. – SPRZĄTANIE ŚWIATA
1,2 - LEKCJE WG.PLANU
3,4 - SPRZĄTANIE ŚWIATA
Opieka nad klasami:
1a – K.Leszczak, psycholog
1b – A.Prec, K.Ginejt
2a – B.Leszczak (razem z kl.2b)
2b – D.Wittbrodt, E.Jodelis, I.Skorzoska, M.Plewińska
3a – E.Kreft, M.Grzendzicka
4a – K.Matysek (sprzątanie po basenie na lekcji 4,5)
5a i 7a razem – W.Sztuczkiewicz, A.Babiński, pedagog
6a – M.Hildebrandt, G.Woźniakowska
8a – J.Loch
5 i KOLEJNE LEKCJE WG.PLANU